OP. DR. İSMAİL ÇALIKOĞLU

HAKKINDA.

OP. DR.

İsmail ÇALIKOĞLU.

Genel
Cerrahi
Uzmanı

Alanındaki ilk randomize çalışma olan tezini, 2016 yılında dünyanın en prestijli kongrelerinden biri olan ASCRS 2016 kongresinde “Podyum sunum” olarak kabul edildi ve Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles kentinde sözlü olarak sundu. Tez çalışması yine “Disease of Colon&Rectum” dergisinde tam metin olarak yayınlandı. 

1986 yılı, Ankara doğumlu olan Dr. İsmail Çalıkoğlu, ilk öğrenimini Özel Atılım Lisesi ve Özel Büyük Kolej’de tamamladı. Ortaokula geçiş sınavında Milli Piyango Anadolu Lisesi’ni kazandı. Bu okulda 1 yıl hazırlık sınıfını okuduktan sonra tekrar Özel Büyük Kolej’e geçti ve Ortaokulu okul birinciliği ile tamamladı. 2001 yılında girmiş olduğu liselere yerleştirme sınavında Ankara Fen Lisesi’ni kazandı. 2004 yılında liseden mezun olarak aynı yıl ilk tercihi “Tıp” olmak üzere Cumhuriyetimizin ilk tıp fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 6 yıllık yoğun eğitim ve öğretim sonucunda “Tıp doktorluğu” ünvanını aldı. İlk görev yeri olan Avanos Toplum Sağlığı Merkezi’ndeki görevine 2010 yılında başladı. Tıpta uzmanlık sınavını ilk girişinde kazanarak hayali olan genel cerrahi uzmanlık eğitimine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda başladı. 5 yıl süren yoğun uzmanlık eğitimi sürecinde benign ve malign birçok hastalığı açık ve kapalı yöntemlerle tedavi etti. Bariatrik cerrahi ile ilgili eğitimini de ilk bu kurumda aldı.

2016 yılında tamamlamış olduğu “Pilonidal sinüs hastalarında kristalize fenol uygulaması ile cerrahi tedavinin karşılaştırılması, prospektif randomize klinik çalışma” (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ayhan Kuzu) başlıklı tezinin savunmasını vererek “Genel Cerrahi Uzmanı” ünvanını aldı. Alanındaki ilk randomize çalışma olan tezini, 2016 yılında dünyanın en prestijli kongrelerinden biri olan ASCRS 2016 kongresinde “Podyum sunum” olarak kabul edildi ve Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles kentinde sözlü olarak sundu. Tez çalışması yine “Disease of Colon&Rectum” dergisinde tam metin olarak yayınlandı. 

Devlet hizmet yükümlülüğü kurasına girerek Muş Devlet Hastanesi’ne atanan Dr. İsmail Çalıkoğlu, burada acil ve elektif birçok ameliyat gerçekleştirdi. Aynı hastanede endoskopi ve kolonoskopi ünitesinin tekrar hayata geçirilerek aktif olarak hizmet vermesine katkıda bulundu. Zorunlu hizmeti bitmesi ardından devlet hizmetinden ayrıldı ve 2017 yılında Özel Muş Şifa Hastanesinde “Mesul Müdür” ve “Genel Cerrahi Uzmanı” pozisyonlarında çalışmalarını yürüttü. 2018 yılı mayıs ayında “İstanbul Bariatrics” ailesine katılarak yoğun bir şekilde bariatrik cerrahi, tüp mide, gastrik bypass, mide balonu uygulamaları ve anti-reflü (mide fıtığı) ameliyatlarına katıldı ve uyguladı. Bu süre zarfında birçok akademik çalışmaya katkıda bulundu ve ekiple beraber yazılan makaleler obezite cerrahisi alanında sayılı dergilerde orijinal makale ve vaka sunumu olarak yayınlandı. Ulusal ve uluslararası çeşitli kongrelerde gerçekleştirilen çalışmaları sunma ve bilgi paylaşma imkanı buldu. 2020 yılında ortaya çıkan COVID-19 pandemisi sonrasında çalışmalarına Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 1. Cerrahi Servisi’nde devam etti. Burada ekip arkadaşları ile beraber “Bariatrik ve Metabolik Cerrahi” polikliniğini hayata geçirdi. Ameliyat öncesi hastaların ilk değerlendirmesinden ameliyata hazırlığa, hastanedeki ameliyat süreçlerinden ameliyat sonras takiplerine kadar hasta takibinde çok aktif bir rol üstlendi. Multidisipliner konseyde hastaların değerlendirilmesi ve ameliyatların organize edilmesinde baş rolü aldı. 

Hastanede birçok ilke imza atan ekibin içerisinde oldu. Hastanedeki ilk tüp mide ameliyatını gerçekleştiren ekipte birinci cerrahtı. Yine hastanemizde gerçekleşen ilk mide bypassındaki ameliyat ekibinde yer aldı. Akademik hayatına burada devam eden Dr. İsmail Çalıkoğlu, birçok ulusal ve uluslararası kongrede bilimsel çalışma sunumu gerçekleştirdi. Bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı görevi de üstlendi. Akademik çalışmalarından “Bariatrik cerrahide progresif gevşeme egzersizlerinin preoperatif strese etkisi”nin araştırıldığı araştırma çalışma protokolü uluslararası onay aldı. Obezite cerrahisi, alternatif kilo verme yöntemleri, ilaç destekli kilo verme yöntemleri üzerine odaklı yoğun olarak çalışmalarını sürdüren Dr. İsmail Çalıkoğlu, 2023 Ocak ayı itibariyle kendi kurmuş olduğu kliniğinde hastalarını kabul etmektedir.

Op. Dr. İsmail ÇALIKOĞLU

- Genel Cerrahi Uzmanı

Dersler

2021-2022 Tıpta Uzmanlık

 • Ostomi; tanım, çeşitleri, endikasyonları, cerrahisi, bakımı ve komplikasyonları


2020-2021 Tıpta Uzmanlık

 • Kolon ve pankreas cerrahisinde superior mezenterik damarların cerrahi anatomisi
 • Özofagus ve midenin benign hastalıklarına yaklaşım

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Özgen Görkem, ÇALIKOĞLU İSMAİL, Acunaş Bülent, Yerdel Mehmet Ali (2021).  Staple-line reinforcement using barbed sutures in 1008 sleeve gastrectomies.  Langenbeck’s Archives of Surgery, 406(5), 1683-1690., Doi: 10.1007/s00423-021-02161-5 (Yayın No: 7374107)
 • ÇALIKOĞLU İSMAİL, Özgen Görkem, Yerdel Mehmet Ali (2021).  Inadvertent stapling of the orogastric tube during bariatric surgery.  Medicine, 100(2), Doi: 10.1097/MD.0000000000024144 (Yayın No: 7374103)
 • Şen Ozan, ÇALIKOĞLU İSMAİL, Özgen Görkem, Türkçapar Ahmet Gökhan, Yerdel Mehmet Ali (2021).  Sleeve gastrectomy in class 1 obesity: Assessment of operative outcomes.  Surgery for Obesity and Related Diseases, 17(1), 170-176., Doi: 10.1016/j.soard.2020.08.014 (Yayın No: 7374100)
 • Şen Ozan, ÇALIKOĞLU İSMAİL, Özgen Görkem, Toydemir Toygar, Türkçapar Ahmet Gökhan, Yerdel Mehmet Ali (2019).  Sleeve gastrectomy in patients with previous antireflux surgery. Preliminary results of the “no-touch to posterior wrap” technique.  Surgery for Obesity and Related Diseases, 15(10), 1668-1674., Doi: 10.1016/j.soard.2019.07.021 (Yayın No: 7374092)
 • Toydemir Toygar, Özgen Görkem, ÇALIKOĞLU İSMAİL, Ersoy Özdal, Yerdel Mehmet Ali (2019).  A Comparative Study Evaluating the Incidence of Colorectal Neoplasia(s) in Candidates for Bariatric Surgery by Screening Colonoscopy, 40-49 Versus 50-65 Years Old: a Preliminary Study.  Obesity Surgery, 29(8), 2430-2435., Doi: 10.1007/s11695-019-03819-2 (Yayın No: 7374072)
 • ÇALIKOĞLU İSMAİL, Özgen Görkem, Toydemir Toygar, Yerdel Mehmet Ali (2019).  Iatrogenic cardiac tamponade as a mortal complication of peri-hiatal surgery. Analysis of 30 published cases.  Heliyon, 5(4), Doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e01537 (Yayın No: 7374066)
 • ÇALIKOĞLU İSMAİL, Gülpınar Kamil, Öztuna Derya, Elhan Atilla Halil, Doğru Osman, Akyol Cihangir, Erkek Ayhan Bülent, Kuzu Mehmet Ayhan (2017).  Phenol Injection Versus Excision With Open Healing in Pilonidal Disease: A Prospective Randomized Trial.  Diseases of the Colon & Rectum, 60(2), 161-169., Doi: 10.1097/DCR.0000000000000717 (Yayın No: 7312605)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 • ÇALIKOĞLU İSMAİL, Oray Şeref, Akyol Cihangir (2022).  A Rare Case; Stump Appendicitis, Appendectomy After Conservative Approach.  11th International Medicine and Health Sciences Researches Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7989958)
 • ÇALIKOĞLU İSMAİL, Nalbantlar Yasin, Karaköse Erdal, Topal Uğur, Yüksel Sercan, Ercan Erdal, Teke Zafer, İleri Fikri Burcu, Bektaş Hasan (2022).  Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Experience in a Tertiary Intensive Care Unit.  Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Uluslararası Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7959444)
 • Yüksel Sercan, ÇALIKOĞLU İSMAİL, Nalbantlar Yasin, Bektaş Hasan (2022).  Clinicopathological features and surgical results in patients with stomach cancer applied to robotic surgery.  1. International Turkish Gastric Cancer Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7893613)
 • ÇALIKOĞLU İSMAİL, Yüksel Sercan, Karaköse Erdal, Teke Zafer, Bektaş Hasan (2022).  Low Anterior Resection Syndrome After Robotic Surgery..  33rd congress of International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO 2022) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7868848)
 • ÇALIKOĞLU İSMAİL, Aydın Alaaddin, Güler Serkan, Yüksel Sercan, Bektaş Hasan (2022).  BARİATRİK CERRAHİ PLANLANAN MORBİZ OBEZ BİREYLERDE PREOPERATİF ÜST GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ SONUÇLARIMIZ.  9. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi/9th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, 186-187. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7628468)
 • ÇALIKOĞLU İSMAİL, Gülpınar Kamil, Öztuna Derya, Doğru Osman, Akyol Cihangir, Erkek Ayhan Bülent, Kuzu Mehmet Ayhan (2016).  PHENOL INJECTION VERSUS LAYING OPEN IN PILONIDAL DISEASE: A PROSPECTIVE RANDOMIZED TRIAL.  2016 Annual Meeting of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, 34 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7374081)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

 • Abdominopelvik Aciller, Bölüm adı:(Bariatrik Cerrahi ve Acilleri) (2023)., ÇALIKOĞLU İSMAİL,  Livre De Lyon, Editör:Zahide Doğanay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 408, ISBN:978-2-38236-517-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8225325)
 • Pankreas Hastalıkları El Kitabı, Bölüm adı:(PANKREAS KİTLELERİNİN AYIRICI TANISINDA ENDOSKOPİK YÖNTEMLERİN YERİ) (2022)., ÇALIKOĞLU İSMAİL,  Akademisyen Kitabevi A.Ş., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 424, ISBN:978-625-8125-08-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7775603)
 • GENEL CERRAHİDE NADİR GÖRÜLEN ACİL VE ELEKTİF VAKALAR, Bölüm adı:(Akut Karının Nadir Bir Sebebi; Jejunal Divertikül Perforasyonu) (2020)., ÇALIKOĞLU İSMAİL,  Akademisyen Kitabevi A.Ş., Basım sayısı:1, ISBN:978-625-727-523-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7374058)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • ÇALIKOĞLU İSMAİL, Kadıoğlu Mehmet Burak, Kırıt Hakan, Bektaş Hasan (2022).  An Overlooked Mechanic Bowel Obstruction Caused by Gallstone During COVID-19 Pandemic.  Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 30(2), 79-82., Doi: 10.5336/caserep.2021-84988 (Kontrol No: 7775641)
 • Akbulut Yağmur Sitem, Yeşiloğlu Caner, Altınkalem Şebnem Büşra, Akdoğan Orhun, Yazgan Satı Coşkun, Gökmen Derya, ÇALIKOĞLU İSMAİL, Akkoca Muzaffer, Tokgöz Serhat, Kuzu Mehmet Ayhan (2019).  One misfortune is better than thousands of pieces of advice: the warning role of rectal bleeding.  Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES), 8, 15-20., Doi: 10.5455/aces.20180804105910 (Kontrol No: 7775649)

Sertifika

 • 527380 Eğiticinin Eğitimi, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen “45 (kırk beş) saat” süreli “Eğiticinin Eğitimi”ne katılarak, eğitim sonunda yapılan yazılı sınavı başarıyla tamamladım ve sertifika almaya hak kazandım. Sertifikam E-devlet’te yüklüdür., İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Sertifika, 20.09.2022 -20.10.2022 (Ulusal) 

Eserler

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • ÇALIKOĞLU İSMAİL (2022).  MUAYENEDEN TANIYA ACİL SERVİSTE TIKAYICI KOLON TÜMÖRÜ. BİR OLGU SUNUMU. Kastamonu Üniversitesi EMOS II: Kastamonu Acil Günleri Sempozyumu, 40-41. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7808673)
 • ÇALIKOĞLU İSMAİL, Aydın Alaaddin, Güler Serkan, Yüksel Sercan, Bektaş Hasan (2022).  Üçüncü basamak referans merkezde koroziv madde içimi sonrası acil endoskopi tecrübemiz. 22. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 17. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7671997)
 • ÇALIKOĞLU İSMAİL, Karaköse Erdal, Teke Zafer, Aydın Alaaddin, El Çiçek, Yüksel Sercan, Güler Serkan, Topal Uğur, Ercan Erdal, Bektaş Hasan (2022).  Kolonoskopide Yapay Zeka Teknolojisi İle Saptanan Polip Özelliklerinin Patoloji Sonuçları İle Karşılaştırılması.  6. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 49 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7602773)
 • ÇALIKOĞLU İSMAİL, Aydın Alaaddin, Güler Serkan, Yüksel Sercan, Bektaş Hasan (2021).  COVID-19 pandemisi sırasında açılan bir hastanede bariatrik cerrahi uygulamaları ve ilk 42 vakanın sunumu.  7. Ulusal Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Kongresi, 6, 19 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7374126)
 • Özgen Görkem, ÇALIKOĞLU İSMAİL, Yerdel Mehmet Ali (2019).  Continuous full-thickness suturing of the staple-line by barbed suture during Sleeve Gastrectomy: The prospective assessment of a new reinforcement technique.  6. Ulusal ve 5. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Kongresi, 26, 12-13. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7374133)
 • Toydemir Toygar, Özgen Görkem, ÇALIKOĞLU İSMAİL, Ersoy Özdal, Yerdel Mehmet Ali (2019).  40-49 yaş ve 50-65 yaş aralığındaki bariatrik cerrahi adayı hastalarda tarama kolonoskopisi ile kolorektal neoplazi sıklıklarının karşılaştırılması.  17. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 81 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7374123)
 • Oray Şeref,ÇALIKOĞLU İSMAİL,Kocaay Akın Fırat,Konca Can,Çetinkaya Ömer Arda,Alaçayır İskender (2014).  Apendektomi Sonrası Görülen İleusun Rastlantısal ve Nadir Bir Nedeni  Paraduodenal Herni.  19. Ulusal Cerrahi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1614030)
 • Kayılıoğlu Selami Ilgaz,Kocaay Akın Fırat,ÇALIKOĞLU İSMAİL,Eker Tevfik,Tüzüner Acar (2013).  Küçük Hücreli Akciğer Kanserinin Metastazının Akut Pankreatit ile Kliniğe Yansıması.  11. Türk HepatoPankreatoBilier Cerrahi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1614404)
 • Koç Mehmet Ali,Kocaay Akın Fırat,ÇALIKOĞLU İSMAİL,Akyol Cihangir,Tüzüner Acar (2013).  Künt Travma Sonrası Gelişen Pnömobili  Nadir Bir Vaka.  11. Türk HepatoPankreatoBilier Cerrahi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1614408)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma Notu vb.

 • Vaka Takdimi, Şen Ozan, Oray Şeref, ÇALIKOĞLU İSMAİL, Özcan Cumhur, Türkçapar Ahmet Gökhan (2022).  Menetrier’s disease in a morbid obese patient undergoing bariatric surgery: A case report.  international journal of surgery case reports, Doi: 10.1016/j.ijscr.2022.107539. (Yayın No: 7775616)
 • Editöre Mektup, Yerdel Mehmet Ali, Özgen Görkem, ÇALIKOĞLU İSMAİL (2021).  Letter to the Editor Concerning: Bures C, Benzing C, Marchesini JC, Sobottka WH, Sadowski JA, Marchesini JB, Zorron R. The \u201cHug\u201d Technique-Roux-en-Y gastric Bypass with Preservation of the Posterior Wrap in Patients with Nissen Fundoplication: a Simple Solution for a Complex Problem.  Obesity Surgery, 31(3), 1344-1346., Doi: 10.1007/s11695-020-05019-9 (Yayın No: 7374111)
 • Vaka Takdimi, Yerdel Mehmet Ali, ÇALIKOĞLU İSMAİL, Özgen Görkem (2020).  Mesh Repair of a Giant Para-Esophageal Hernia + Sleeve Gastrectomy. Combined Treatment of Intra-Thoracic Stomach and Morbid Obesity: a Video Case Presentation.  Obesity Surgery, 30(8), 3255-3257., Doi: 10.1007/s11695-020-04707-w (Yayın No: 7374094)
 • Vaka Takdimi, ÇALIKOĞLU İSMAİL, Hamzaoğlu Hülya, Yerdel Mehmet Ali (2020).  Combined use of endoscopy to guide laparoscopic management of intraluminal bleeding from the staple-line after sleeve gastrectomy: a video case report.  Surgery for Obesity and Related Diseases, 16(8), 1156-1157., Doi: 10.1016/j.soard.2020.04.019 (Yayın No: 7374098)
 • Editöre Mektup, Yerdel Mehmet Ali, ÇALIKOĞLU İSMAİL, Özgen Görkem (2020).  Letter to the Editor Concerning: Kassir R, Lointier P, Breton C, Blanc P. Bariatric Surgery after Previous Antireflux Surgery Without Takedown of the Previous Fundoplication: a Prospective Study.  Obesity Surgery, 30(2), 765-766., Doi: 10.1007/s11695-019-04277-6 (Yayın No: 7374110)

Üniversite Dışı Deneyim

 • 25.01.2023-Şimdi Op. Dr. 
  Uzman Hekimlik ile İlgili Uygulama Faaliyetleri, Muayenehane, (Ticari (Özel))
 • 19.08.2020-24.01.2023 Op. Dr. 
  SAĞLIK BAKANLIĞI, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği, (Kamu)
 • 29.11.2018-18.08.2020 Op. Dr.
  Uzman Hekimlik ile İlgili Uygulama Faaliyetleri, Uzman Hekimlik ile İlgili Uygulama Faaliyetleri, Muayenehanecilik, (Diğer)
 • 29.11.2017-01.06.2018 Op. Dr.
  Özel Muş Şifa Hastanesi / Genç Girişim Sağlık Hizmetleri Elektronik İnşaat Tekstil Gıda, Uzman Doktor, (Ticari (Özel))
 • 29.11.2017-01.02.2018 Başhekim
  Özel Muş Şifa Hastanesi / Genç Girişim Sağlık Hizmetleri Elektronik İnşaat Tekstil Gıda, Başhekim, Mesul Müdür, (Ticari (Özel))
 • 16.05.2016-26.11.2017 Op. Dr.
  SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ, Uzman Doktor, Mecburi Hizmet, (Kamu)